İT HƏLLƏR

Korporativ fəaliyyət ənənələrinə və formalaşmış iş strukturuna sahib şirkət və qurumlar iş proseslərinin optimallaşdırılmasında tərəddüd edir, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq aşağıdakı suallara cavab axtarırlar.

 •  • Yeniləmə bizə nə verəcək?
 •  • Müasir həllərdən istifadə üçün tələb olunan investisiya nə qədərdir?
 •  • Müasir İT həllərindən istifadənin mövcud riskləri nələrdir?

İT konsaltinq xidmətindən istifadənin üstünlükləri aşağıdakılardır:

 •  • İnformasiya texnologiyaları infrastukturunun təkminləşdirilməsi ilə şirkət və qurumların bazarda mövcud rəqabət davamlılığının artırılması
 •  • Daha çevik əməliyyat modellərinə keçid etməklə mövcud xərclərin azaldılması
 •  • İnformasiya texnologiyaları infrastukturuna edilmiş investisiyanın geri dönüşünün təmin edilməsi

«BUMERANQ» olaraq müştərilərimizə aşağıdakı xidmətləri təklif edirik:

 • • Mövcud İT infrastrukturunun analizi
 •    Komputerlərinizin təmiri,
 •    serverlərin qurulması,
 •    məlumatların bərpası
 • • İT fəaliyyətinin planlanması
 • • Yeni həllərin mövcud infrastruktura mərhələli inteqrasiyasını təmini
 • • İT sistemlərin monitorinqi və auditi
 • • Şirkətlərin IT strategiyalarının hazırlanması
 • • İT sistemlər üçün risk analizinin aparılması
 • • İT proseslərin analizi və təkmilləşdirilməsi

Instagram

@bumeranq_tedris_merkezi